dodanie drukarki do systemu

Dodam drukarkę HP F735 bezpośrednio dołączoną na USB do serwera Slackware.
Wykorzystam do tego system zarządzania drukiem tzw. CUPS.
Program CUPS zgodnie z plikiem konfiguracyjnym  /etc/cups/cupsd.conf nasłuchuje na localhost:631.
# lynx localhost:631
Strzałkami (góra, dół) wybieramy  Administration -> Find New Printers
Wybieramy drukrkę -> Continue.

 
W następnym ekranie kliknij Add Printer i root/passwd. Dla sprawdzenia program umożliwia Test printing. 

Chcąc korzystać z bardziej przyjaznego środowiska i z przeglądarki zdalnie należy w lynx localhost:631 zaznaczyć i kliknąć na Change Settings:


 lub dokonać ręcznych zmian w pliku /etc/cups/cupsd.conf:
LogLevel info
SystemGroup sys root
# Allow remote access
Port 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
# Enable printer sharing and shared printers.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
BrowseAddress @LOCAL
DefaultAuthType Basic
<Location />
  Allow all
  # Allow shared printing and remote administration...
  Order allow,deny
  Allow all
</Location>
========================== dodawanie z "rączki"==================
w linux można klepać polecenia, czasem wiedza sie przydaje oto jak dodajemy drukarki w różnych połączeniach :
Składnia
# lpadmin -p dj940c -E -P /usr/share/cups/model/HP/DeskJet_940C-cdj970.ppd.gz 
gdzie:
-p - polecenie zainstaluj drukarkę o nazwie dj940c
-E - aktywacja drukarki
-P - określenie sterownika
# lpadmin -p dj940 -v usb://dev/usb/lp0 
gdzie 
-v usb://dev/usb/lp0 - definicja portu

drukarka sieciowa:
lpadmin -p k3700 -E -P /usr/share/cups/model/Kyocera/FS-3700 plus-PostScript.ppd.gz
lpadmin -p k3700 -v socket://192.168.27.222:9100

===========================================================
Przydatne info:

Serwer sterowników: http://www.linuxprinting.org/
Pobrany plik *.pdd kopiujemy do katalogu /usr/share/cups/model i uruchamiamy na nowo demona cupsd:
# /etc/rc.d/rc.cups restart
nie testowałem 2 sposobu.

To w jaki sposób można drukarkę udostępnić w sieci za pośrednictwem samby zamieściłem w etykiecie serwer plików Samba: http://mario-slackware.blogspot.com/search/label/serwer%20plik%C3%B3w%20%28Samba%29

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz