Upgrade, instalacja samba

# wget http://samba.org/samba/ftp/old-versions/samba-3.5.8.tar.gz
# tar zxf samba-3.5.8.tar.gz
#cd samba-3.5.8/source3
#./autogen.sh
#./configure
#make
#make install
W przypadku problemów z dostępem do biblioteki :
# ln -s /usr/local/samba/lib/libwbclient.so.0 /usr/lib/libwbclient.so.0
Przegrać do /bin wszystkie pliki.

/usr/local/samba/lib/smb.conf:

samba_start() {
  if [ -x /usr/local/samba/sbin/smbd -a -x /usr/local/samba/sbin/nmbd -a -r /usr/local/samba/lib/smb.conf ]; then
    echo "Starting Samba:  /usr/local/samba/sbin/smbd -D"
    /usr/local/samba/sbin/smbd -D
    echo "                 /usr/local/samba/sbin/nmbd -D"
    /usr/local/samba/sbin/nmbd -D
  fi
}
(...)

#smbpasswd -a <root>
Należy dodać do domeny na nowo komputer

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz