Samba quick start

Rozgłosić netbios poprzez
1. za pomocą serwera dhcp w pliku /etc/dhcpd.conf wpisać
option netbios-name-servers 192.168.1.1
lub
2. ustawienie wins we właściwościach karty sieciowej klienta windows podając numer ip serwera samby


W systemie linux tworzymy:
1. grupę linux smbuser:
groupadd smbuser
2. użytkownika linux mariop:
useradd -c "Użytkownik Samby" -s /bin/false -g smbuser -d /home/samba/mariop mariop
3. użytkowników samby zwykłego i administratora:
smbpasswd -a root
smbpasswd -a mariop
4. utworzenie z poziomu linux katalogu domowego
#mkdir /home/samba/mariop
#chmod 700 /home/samba/mariop
#chown mariop.smbuser
5. stworzenie i edycja pliku /etc/samba/smb.conf


#ustalić nazwę domeny
workgroup = marionet
#spisać obowiązkowo nazwę serwera rozgłaszaną przez netbios (można już podłączać zasoby):
netbios name = loreta 
#

5. W kliencie windows ustalić grupę roboczą na marionet,

to pozwoli na udostępnianie zasobów.

aby podłączyć do kontrolkera: http://mario-slackware.blogspot.com/2011/02/samba-jako-pdc.html
z czego najważniejsze są logowanie domenowe w sekcji global, oraz zasoby homes (niezbędne do zapisywania profilu).