Instalacja i konfiguracja usługi katalogowej LDAP

Źródło : http://www.openldap.org/doc/admin24/quickstart.html

1. Ściągamy paczkę:
2. Rozpakowujemy
    gunzip -c openldap-VERSION.tgz | tar xvfB -
3. W rozpakowanym katalogu :
./configure
make depend
make
make install

4. Domyślnie OpenLDAP instaluje się w:
/usr/local/etc - pliki konfiguracyjne slapd.conf
/usr/local/bin - pliki wykonywalne
/usr/local/var/openldap-data - baza danych
5. Poprawiamy plik /usr/local/etc/slapd.conf:
database bdb
suffix "dc=example,dc=com"
rootdn "cn=Manager,dc=example,dc=com"
rootpw secret
directory /usr/local/var/openldap-data
6. Uruchamiamy proces
# /usr/local/libexec/slapd
7. Sprawdzamy czy serwer LDAP działa komendą ldapsearch:
ldapsearch -x -b '' -s base '(objectclass=*)' namingContexts
8. Otrzymujemy odpowiedź:
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <> with scope baseObject
# filter: (objectclass=*)
# requesting: namingContexts
#

#
dn:
namingContexts: dc=example,dc=com


# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
9. Tworzymy przykładowy plik example.ldif:

dn: dc=example,dc=com
objectclass: dcObject
objectclass: organization
o: Example Company
dc: example

dn: cn=Manager,dc=example,dc=com
objectclass: organizationalRole
cn: Manager
Przy czym należy zostawić pustą linię (jak wyżej) pomiędzy dc:example/dn:cn=Manager !!!

10. Dodajemy rekord do bazy jako hasło podajemy "secret" (tak jak w pliku slapd.conf):
ldapadd -x -D "cn=Manager,dc=example,dc=com" -W -f example.ldif
11.Ponownie sprawdzamy działanie bazy z jej zawartością:

ldapsearch -x -b 'dc=example,dc=com' '(objectclass=*)'
12. W odpowiedzi powinniśmy otrzymać:
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=example,dc=com> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#

# example.com
dn: dc=example,dc=com
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: Example Company
dc: example

# Manager, example.com
dn: cn=Manager,dc=example,dc=com
objectClass: organizationalRole
cn: Manager

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 3
# numEntries: 2
 
13.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz