SWAT - narzedzie administracyjne samby

SWAT jest domyślnie instalowany wraz z sambą.
Uruchamianie przez inetd potrzebna jest edycja twoich plików /etc/inetd.conf i /etc/services.
W /etc/services trzeba dodać taką linię (domyślnie dodana):
swat 901/tcp

W /etc/inetd.conf dodać taką linię (domyślnie jest) zakomentowana:
swat stream tcp nowait.400 root /usr/local/samba/bin/swat swat

Po dokonaniu edycji /etc/services i /etc/inetd.conf użyj
#ps -A | grep inetd
#kill -1 PID 
gdzie PID jest numerem ID procesu demona inetd.

W przeglądarce użyj:
http://192.168.1.10:901

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz